Profil firmy

AQS je špecializovaná firma poskytujúca komplexné služby v oblasti poradenstva pri zavádzaní a zlepšovaní systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 od prvotných analýz až po získanie certifikátu kvality. AQS pripraví systém manažérstva kvality s minimálnym zaťažením Vašich zamestnancov, bez zbytočnej byrokracie a za nižšiu cenu ako pri budovaní systému vlastnými pracovníkmi.

Dôkazom našich kvalitných služieb sú naši spokojní zákazníci, ktorí boli certifikovaní akreditovanými certifikačnými spoločnosťami. AQS je jedna z mála poradenských firiem pre systémy manažérstva kvality, ktorá ponúka záruku úspechu pri certifikačnom audite.

V prípade, ak si objednáte naše komplexné služby a dodržíte naše rady, zaručíme Vám úspešné absolvovanie certifikačného auditu!

Iné služby

Poskytujeme služby aj v oblasti budovania, zavádzania a zlepšovania:

 • systémov environmentálneho manažérstva podľa normy ISO14001
 • systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001

Zlepšovanie, zefektívnenie zavedených systémov:

Ak máte zavedený neefektívny alebo dokumentačne príliš náročný systém manažérstva kvality, pomôžeme Vám ho zefektívniť. V prípade potreby zabezpečujeme tzv. pocertifikačný servis vo forme odbornej pomoci pri zdokonaľovaní a zlepšovaní zavedeného systému.

Certifikácia

V prípade potreby Vám vieme zrealizovať výber certifikačnej organizácie, ktorá najviac vyhovie Vašim požiadavkám.

Dôvody, prečo si vybrať nás:

 • Potrebujete vedieť, ako ste na tom v porovnaní s normou ISO 9001?
 • Vykonáme analýzu stavu Vašej organizácie v porovnaní s požiadavkami normy ISO 9001. So získanými informáciami budeme narábať dôverne, k čomu sa zmluvne zaviažeme. Výstupom z analýzy bude posúdenie silných stránok a rezerv oproti norme ISO 9001.

 • Potrebujete zabezpečiť vzdelanie v oblasti kvality pre zamestnancov?
 • Zabezpečíme, aby Vaši pracovníci na príslušných úrovniach riadenia dostali všetky potrebné informácie týkajúce sa systému manažérstva kvality a pochopili požiadavky normy ISO 9001. Zabezpečujeme aj školenia interných audítorov kvality.

 • Potrebujete zmonitorovať procesy a vypracovať dokumentáciu?
 • Vyhotovíme Vám príručku kvality a zdokumentované postupy požadované normou ISO 9001, taktiež aj dokumenty potrebné k Vašej činnosti (pracovné postupy, kontrolné postupy, dokumenty organizačného charakteru a pod.).

 • Potrebujete zaviesť systém manažérstva kvality do praxe?
 • Váš systém manažérstva kvality musí byť „živý“, tj. zavedený do praxe. Ak to budete vyžadovať, radi sa s Vami podelíme o naše vedomosti a skúsenosti a aplikujeme systém riadenia kvality do praxe. Navrhneme Vám jednoduché formuláre na vedenie záznamov o kvalite a poradíme, ako ich použiť.

 • Potrebujete vykonať interné audity kvality?
 • Pomôžeme Vám efektívne naplánovať interné audity. Vykonáme ich v plánovaných intervaloch, predložíme o nich správu a na zistené nedostatky pomôžeme stanoviť primerané opatrenia.

 • Potrebujete zlepšiť Váš zavedený systém riadenia kvality?
 • Ak už máte zavedený systém riadenia kvality a zdá sa Vám, že nespĺňa Vaše očakávania, alebo ho chcete zdokonaliť, prehodnotíme ho a prispôsobíme ho Vašim požiadavkám.