Referencie

Firma Predmet podnikania Činnosť
Ekom Plus s.r.o., Dunajská Streda špeciálne stavebné práce – výstavba, oprava a údržba ciest Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001,  environmentálneho manažérstva ISO 14001, manažérstva BOZP OHSAS 18001
Plast-Ex s.r.o.
Veľký Biel
výroba, predaj a montáž roliet, sietí, žaluzií a inej zatieňovacej techniky výroba, predaj a montáž brán a ochranných mreží Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
TIM IS s.r.o.
Dunajská Streda
výstavba, montáž, opravy, rekonštrukcie, údržba všetkých druhov stavieb, tlakových a plynových zariadení, rozvodov vody a kanalizácie Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
Stavreco B&B s.r.o.
Dunajská Streda
pozemné stavby, inžinierske stavby Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
Multitech s.r.o.
Šamorín
pozemné stavby, inžinierske stavby Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
Femad s.r.o.
Nesvady
výroba kovových konštrukcií a ich súčastí, vyhotovovania konštrukčnej dokumentácie, kovoobrábacie, klampiarske a zámočnícke práce Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
Elbeva a.s.
Dunajská Streda
pozemné stavby, inžinierske stavby, výroba elektrických rozvodových skríň, výroba elektrických kotlov, revízia, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000V a bleskozvodov, kovoobrábacie a zámočnícke práce Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
KC Dierovňa s.r.o.
Trnava
výroba dierovaných plechov a štrbinových sít Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
Aviana Plus s.r.o.
Pezinok
návrh a výroba nadstavieb na nákladné a úžitkové automobily Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
Dipex s.r.o.
Sereď
výroba technických textílií, výroba výrobkov zo sklolaminátu, obchodná činnosť Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
Petmas s.r.o.
Pezinok
pozemné stavby, inžinierske stavby, údržba miestnych komunikácií a ich častí vrátane zimnej údržby, starostlivosť o dopravné značenie a dopravné značky, údržba verejnej zelene, zabezpečenie odvozu tuhého komunálneho a domového odpadu, cestná nákladná doprava, kovoobrábacie a zámočnícke práce Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
Ing. Barnabás Gróf - Ekostav
Dunajská Streda
pozemné a inžinierske stavby, cestná nákladná doprava, výroba plastových okien Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
Dunauto
Ján Bucsuházy Dunajská Streda
predaj a servis automobilov Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
Dunauto s.r.o.
Dunajská Streda
predaj a servis automobilov Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
Milan Komlóši
Vráble
cestná nákladná doprava Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
Wachal Slovakia s.r.o.
Nitra
pozemné stavby, inžinierske stavby Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001,  environmentálneho manažérstva ISO 14001
Eurokids s.r.o.
Dunajská Streda
zasielateľské služby Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
Techno-Line s.r.o.
Dunajská Streda
pozemné stavby, inžinierske stavby Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
Winfer s.r.o.
Lehnice
Výroba a montáž oceľových konštrukcií Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
Bukortrans s.r.o.
Zemné
cestná nákladná doprava Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
SLOVIEN EXIM s.r.o.
Dunajská Streda
Realizácia stavieb a ich zmien Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
ZAPA BETON SK s.r.o.
Bratislava
Výroba a predaj betónových zmesí Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
CK METAL s.r.o.
Dunajská Streda
Výroba a predaj plastových tesnení
Armovanie tlakových hadíc
Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
MBK PLAST s.r.o.
Dunajská Streda
Výroba a montáž plastových okien a dverí Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
EKO-BAU s.r.o.
Trstice
Predaj a prenájom stavebných pomôcok Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
EL-TRAS s.r.o.
Hrubý Šúr
Výroba elektrických rozvádzačov nn do 1600 A
Revízia, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov rozsahu 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu
Maloobchodný predaj výrobkov pre elektroinštalácie
Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
EURO-VAN s.r.o.
Pezinok
Výroba a montáž automobilových nadstavieb Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
HYCA s.r.o.
Pezinok
Montáž a servis hydraulických zariadení Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
GEOSAN SK a.s.
Bratislava
Vykonávanie a rekonštrukcie pozemných, ekologických a inžinierskych stavieb Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
ING. VLADISLAV GAŠPÁREK – GAVAPLAST
Šamorín
Výroba výrobkov z plastov - výroba dverných výplní Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
JOZEF VÍCENA – ELEKTROMONTÁŽE
Lozorno
Výroba rozvádzačov nízkeho napätia v rozsahu do 1000 V
Elektromontážne práce
Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
TIPS s.r.o.
Bratislava
Výstavba, rekonštrukcie a opravy všetkých druhov stavieb Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
V-STAV TRSRICE s.r.o.
Trstice
stavebníctvo - pozemné stavby a inžinierske stavby Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
ACJ s.r.o.
Šamorín
Predaj, servis, oprava, prenájom kompresorov, ich príslušenstva, strojov, náradia a čistiacej techniky Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
ASSA PROFI s.r.o.
Bratislava
prenájom, montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín Prepracovanie dokumentácie na nové požiadavky ISO 9001
ING. ÁRPÁD FÖLDES – TRUPP
Trhová Hradská
Výroba tlmičov výfukov
Zámočnícka výroba
Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
BM-PAST s.r.o.
Topoľníky
Výroba a montáž plastových okien a dverí Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
LADCEBETÓN s.r.o.
Bratislava
Výroba betónových zmesí Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
R.G.-PLAST s.r.o.
Trstice
Výroba a montáž plastových a hliníkových okien a dverí Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
HS BETÓN s.r.o.
Bratislava
Výroba transportného betónu a jeho doprava Úprava dokumentácie, zefektívnenie postupov 
MASTERGLASS s.r.o.
Dunajská Streda
Výroba izolačných skiel a opracovanie tabuľového skla Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
EKO-BETON s.r.o.
Bratislava
Výroba a predaj čerstvého betónu, jeho transport autodomiešavačmi a zabudovanie s použitím čerpadla na betón Prepracovanie dokumentácie na nové požiadavky ISO 9001, Interné audity kvality
BIOCOMPACT spol. s r.o Bratislava návrh, projektovanie a realizácia inžinierskych stavieb, čističiek odpadových vôd Prepracovanie dokumentácie na nové požiadavky ISO 9001, Interné audity kvality
4 FRUIT, spol. s r.o. Dunajská Streda import, export, skladovanie a logistika ovocia a zeleniny Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
DUAL BP s.r.o. Bratislava obchodná činnosť s ochrannými pracovnými prostriedkami Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
MOL-GLASS-DS s.r.o. Dunajská Streda veľkoobchod s tabuľovým sklom a komponentmi pre sklenárov Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
MIKROTRADE s.r.o. Dunajská Streda vývoj, výroba a montáž detektorov plynov Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
ÚEOS – KOMERCIA, a.s Bratislava ekonomický výskum a vývoj; znalecká činnosť v odbore Ekonomika; znalecká činnosť v odbore Stavebníctvo; konzultačná, poradenská a školiaca činnosť vo verejnom obstarávaní a výkon obstarávateľských činností; účtovné, organizačné a ekonomické poradenstvo Poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní systému manažérstva kvality ISO 9001
THERMA K.M. spol. s r.o. Bratislava izolačné práce proti vode, tepelné, zvukové, protiotrasové izolačné práce, klamiarske práce Prepracovanie dokumentácie na nové požiadavky ISO 9001
POSK s.r.o. Bratislava Vykonávanie pasívnej protipožiarnej ochrany stavebných konštrukcií a káblových rozvodov s využitím náterov, nástrekov a obalov Protipožiarne utesňovanie prestupov technologických rozvodov Interné audity kvality